Onderzoek

Tijdens het eerste consult vindt een onderzoek plaats middels een uitvoerige analyse van uw situatie. Op basis van de resultaten hiervan wordt een advies- en behandelplan opgesteld. 

Behandelingen, begeleiding en evaluatie

Afhankelijk van de situatie vinden er een of meerdere vervolg afspraken plaats. Er wordt gecontroleerd in hoeverre het behandelplan aanslaat, welke verbeteringen optreden en welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om te komen tot verdere verbetering. De behandelingen zijn niet alleen gericht op wegnemen van de directe klachten maar ook op het u bijbrengen van voldoende kennis en kunde om gezonder te worden en te blijven. Het gaat om het vinden en in stand kunnen houden van uw balans. 

Contra-indicaties

Bijwerkingen en (tegen)reacties zijn normaliter niet te verwachten. Lichte reacties kunnen optreden, horen bij het genezingsproces.  

Kosten

De kosten voor een behandeling zijn € 55,00.

Een behandeling duurt gemiddeld 1 uur maar dit kan soms ook wat langer zijn. Dat is afhankelijk van de behandeling  die ik op dat moment wil uitvoeren waarvan ik denk dat nodig is. 

Wilt u meer weten? 

Wilt u meer weten over wat ik in uw situatie voor u kan betekenen ? Neem dan contact met mij op.

Mijn contact en adresgegevens vindt u op pagina  contact .